𝐓𝐚̣𝐢 𝐬𝐚𝐨 𝐛𝐚̣𝐧 𝐧𝐞̂𝐧 𝐝𝐮 𝐡𝐨̣𝐜 𝐍𝐡𝐚̣̂𝐭 𝐁𝐚̉𝐧 𝐦𝐚̀ 𝐤𝐡𝐨̂𝐧𝐠 𝐩𝐡𝐚̉𝐢 𝐥𝐚̀ 𝐪𝐮𝐨̂́𝐜 𝐠𝐢𝐚 𝐤𝐡𝐚́𝐜

𝐓𝐚̣𝐢 𝐬𝐚𝐨 𝐛𝐚̣𝐧 𝐧𝐞̂𝐧 𝐝𝐮 𝐡𝐨̣𝐜 𝐍𝐡𝐚̣̂𝐭 𝐁𝐚̉𝐧 𝐦𝐚̀ 𝐤𝐡𝐨̂𝐧𝐠 𝐩𝐡𝐚̉𝐢 𝐥𝐚̀ 𝐪𝐮𝐨̂́𝐜 𝐠𝐢𝐚 𝐤𝐡𝐚́𝐜

𝐓𝐚̣𝐢 𝐬𝐚𝐨 𝐛𝐚̣𝐧 𝐧𝐞̂𝐧 𝐝𝐮 𝐡𝐨̣𝐜 𝐍𝐡𝐚̣̂𝐭 𝐁𝐚̉𝐧 𝐦𝐚̀ 𝐤𝐡𝐨̂𝐧𝐠 𝐩𝐡𝐚̉𝐢 𝐥𝐚̀ 𝐪𝐮𝐨̂́𝐜 𝐠𝐢𝐚 𝐤𝐡𝐚́𝐜 𝑁ℎ𝑎̣̂𝑡 𝐵𝑎̉𝑛 𝑙𝑎̀ 𝑚𝑜̣̂𝑡 𝑞𝑢𝑜̂́𝑐 𝑔𝑖𝑎 𝑣𝑎̆𝑛 𝑚𝑖𝑛ℎ 𝑣𝑎̀ 𝑟𝑎̂́𝑡 𝑎𝑛 𝑡𝑜𝑎̀𝑛Đường phố Nhật Bản
Học sinh xuất cảnh 18/5/2023

Học sinh xuất cảnh 18/5/2023

Tại sao bạn nên chọn JK ? Như thế này đã đủ uy tín và chất lượng chưa các bạn Cán bộ đầu Việt đưa từ Sân bay, Cán bộ
GIỚI THIỆU VỀ TOPJ

GIỚI THIỆU VỀ TOPJ

I. VỀ KÌ THI NĂNG LỰC VẬN DỤNG TIẾNG NHẬT THỰC TẾ Kỳ thi năng lực tiếng Nhật thực hành “TOPJ” là kỳ thi tiếng Nhật được tổ chức bởi Quỹ
Đón Tết xa quê của du học sinh JK

Đón Tết xa quê của du học sinh JK

Với tính hình Covid trên thế giới diễn ra phức tạp, cộng đồng du học sinh JK tại Nhật đã tổ chức đón Tết xa quê trong không khí ấm