background Layer 1 KS

Tuyển dụng kỹ sư quản lý máy móc tại Nhật Bản

Kỹ sư quản lý sửa chữa bảo dưỡng máy móc, dây chuyền sản xuất, chế tạo khuôn (đọc bản vẽ,
background Layer 1 KS

Thông báo đơn hàng kỹ sư xây dựng

Làm việc tại Kansai, Lương 2000$/tháng
Thông báo đơn hàng kỹ sư

Thông báo đơn hàng kỹ sư

Đơn hàng kỹ sư, yêu cầu tốt nghiệp Cao đẳng, Đại học chuyên ngành cơ khí, tiếng Nhật N4, ưu