background Layer 1 KS

Thông báo đơn hàng kỹ sư xây dựng

Địa điểm làm việc: KANSAI

Thông tin công việc: Đảm nhiệm các công việc trong công trường xây dựng như lắp đặt, tháo rời chi tiết lắp ghép công trường, phục vụ cho dân sinh và công cộng ( đang có TTS Việt Nam làm việc tại công ty)

Lương: 250.000 Y/ tháng ( chưa tính làm thêm)

Thời gian làm việc: 8h/ ngày