JK Hoạt động trong lĩnh vực đào tạo nguồn nhân lực xuất khẩu lao động

Chúng tôi đã và đang thúc đẩy không ngừng thị trường lao động tại Hàn Quốc và Nhật Bản. Trong hơn 8 năm qua chúng tôi đã đào tạo các đơn hàng về chế biến, y tế, xây dựng, điện tử.

Đào tạo chất lượng. Đó là tất cả những gì đội ngũ chúng tôi khẳng định mình trong những năm qua!

Chúng tôi tạo ra một cộng đồng người Việt ở nước ngoài, họ là những người mang về giá trị ngoại tệ cho Việt Nam!
136
Tổng số nhân viên
458
Số học viên đang đào tạo
4716
Số học viên đã đào tạo
4705
Đơn hàng đi Nhật

Cán bộ quản lý

JK Cung cấp giải phát tốt nhất cho người lao động nước ngoài

Các thành viên trong ban quản lý

Liên hệ với chúng tôi để được hỗ trợ tư vấn