Đơn kỹ sư cơ khí – Điện – Điện tử DAISIN

Đơn kỹ sư cơ khí – Điện – Điện tử DAISIN

Vận hành máy gia công cơ khí , lắp ráp khung thép trước khi thi công ( công việc làm
background Layer 1 KS

Tuyển dụng kỹ sư chất lượng cao

Tốt nghiệp Đại học trở lên các chuyên ngành liên quan đến: Điện – Điện tử, Cơ khí. (Ưu tiên