Đón Tết xa quê của du học sinh JK

Đón Tết xa quê của du học sinh JK

Với tính hình Covid trên thế giới diễn ra phức tạp, cộng đồng du học sinh JK tại Nhật đã tổ chức đón Tết xa quê trong không khí ấm