Danh sách các trường top 1% tại Hàn Quốc 2021

Danh sách các trường top 1% tại Hàn Quốc 2021

28 TRƯỜNG ĐẠI HỌC HÀN QUỐC TOP 1%

Trường Đại học Top 1% là các trường có tỉ lệ sinh viên bất hợp pháp (bỏ học trốn ra ngoài làm việc) dưới 1%. Đồng thời đáp ứng đủ 1 số điều kiện của Đại sứ Quán Hàn Quốc và Bộ tư pháp Hàn Quốc.

Trường Đại học Top 1% (hay còn gọi là trường Visa code) có khả năng xuất thẳng visa cho du học sinh mà không cần phỏng vấn tại lãnh sự quán hoặc đại sứ quán.

                             Đại học Seoul Sirip

 

23 trường Đại học

 1. Đại học quốc gia Gangneung tại Wonju
 2. Đại học Kookmin
 3. Đại học Mokwon
 4. Đại học nữ Seoul
 5. Đại học nữ Sungshin
 6. Đại học Soonchunghyang
 7. Đại học Soongsil
 8. Đại học Quốc gia Changwon
 9. Viện Khoa học và Công nghệ Tiên tiến Hàn Quốc (KAIST)
 10. Đại học Hongik
 11. Đại học Sehan
 12. Đại học Khoa học và Công nghệ Pohang
 1. Đại học Catholic
 2. Đại học Korea
 3. Đại học Dankook
 4. Đại học Daejeon
 5. Đại học Myongji
 6. Đại học Sogang
 7. Đại học Seoul Sirip
 8. Đại học Yonsei (Cơ sở Mirae)
 9. Đại học Quốc gia Chonbuk
 10. Đại học Hanyang
 11. Đại học Hanyang (Cơ sở ERICA)

 

2 Trường cao đẳng

 1. Cao đẳng thông tin Woosung
 2. Cao đẳng Kyungbuk

 

3 Trường cao học

 1. Cao học ngoại ngữ Seoul
 2. Cao học tổng hợp khoa học kỹ thuật
 3. Cao học chính sách nghiên cứu phát triển quốc tế